Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny

Centrum Medycze KOL-MED spzoz w Tarnowie w kwietniu 2020 roku przystąpiło jako partner do realizacji projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny". Liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami 46 placówek medycznych z terenu województwa. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20

Cel Projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Centrum Medyczne KOL-MED na realizację w/w działań otrzymało dofinansowanie w kwocie 250 531,04 zł.

Z wnioskowanych przez Centrum Medyczne KOL-MED spzoz w Tarnowie środków, zostaną zakupione środki ochrony indywidualnej oraz dezynfekcyjne, sprzęt w postaci termometrów, lamp bakteriobójczych, aparatów EKG, autoklawów i innych niezbędnych do skutecznego zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach MRPO na lata 2007-2013

Uchwałą Nr 1241/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1008/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO) projekt pn. "Wykorzystanie narzędzi ICT dla podnoszenia standardów obsługi pacjenta i doskonalenia organizacji pracy w Centrum Medycznym KOL-MED” SPZOZ w Tarnowie, o numerze MRPO.01.02.00-12-028/13, został wybrany do dofinansowania w kwocie 977 977,37 zł.

W ramach zrealizowanego już projektu, Centrum Medyczne KOL-MED spzoz w Tarnowie wdrożyło liczne zmiany w funkcjonowaniu placówek. Uruchomiono Zintegrowany System Informatyczny, który swoją funkcjonalnością pozwolił na połączenie odrębnie działających do tej pory systemów części białej oraz szarej. Obecnie, wymiana informacji przebiega w sposób informatyczny pomiędzy strategicznymi dla funkcjonowania jednostki informacjami, w tym rozliczaniem czasu pracy oraz kontrolą dostępu.

Ponadto, wykonano prace związane z ucyfrowieniem diagnostyki obrazowej przy wykorzystaniu posiadanego już przez CM KOL-MED aparatu RTG i USG. Od końca grudnia 2016 roku, pacjenci otrzymują wykonywane zdjęcia RTG w postaci elektronicznej, a sama dokumentacja jest przechowywana elektronicznie i udostępniana lekarzowi kierującemu bez potrzeby dostarczania płyty z wynikiem.

Wdrożono także nowy system rejestracji elektronicznej, połączony z Elektronicznym Kontem Pacjenta. Z pełną funkcjonalnością tego systemu, nasi pacjenci mogą zapoznać się na naszych stronach internetowych oraz z informacji udzielanych przez rejestracje we wszystkich naszych placówkach.