Dyrektor Centrum Medycznego KOL-MED spzoz w Tarnowie, ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Medycznego KOL-MED spzoz w Tarnowie.

Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek